بازدید دانش آموزان مدرسه مفید از مجموعه کارگاه­های دانشکده مکانیک

بازدید دانش آموزان مدرسه مفید از مجموعه کارگاه­های دانشکده مکانیک

روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی میزبان جمعی از دانش آموزان مدرسه مفید بود. در این بازدید امیر رفاهی اسکوئی معاون فنی و دانشجویی دانشکده مکانیک ضمن استقبال از مدیران و دانش آموزان این مدرسه، به راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و آشنایی هر چه بیشتر آنها با محیط های دانشگاهی اشاره کردند و ارتباط هر چه بیشتر دانش آموزان و مدیران مدرسه را با محیط های دانشگاهی و همچنین اساتید دانشگاه خواستار شدند. ایجاد روحیه کار گروهی در نوجوانان و آشنایی آنها با مهارت های کاری و ارتباط این نسل با محیط های اجتماعی در به ثمر رسیدن اهداف عالیه فرهنگی نظام آموزش و پرورش از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد تاکید قرار گرفت. در این بازدید از کارگاههای جوشکاری، قالب سازی و …. بازدید به عمل آمد و نحوه انجام عمل جوشکاری و استفاده از دستگاههای مختلف تراش و فرز توسط مهندس فتح اللهی به دانش آموزان مدرسه مفید بصورت عملی توضیح داده شد.

در پایان به اهمیت دانشگاه شهید رجائی و اینکه این دانشگاه قطب آموزش می باشد پرداخته شد و به  آموزش دانش آموزان در زمینه های مختلف علوم پایه و مهندسی در سطح تئوری و عملی اشاره گردید.

10 11