بازدید دانشجویان دبیری از پژوهشسرای دانش آموزی آسمان

در روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانشجویان دبیری روانشناسی دانشکده علوم انسانی به همراه سرکار خانم دکتر حمیدی از پژوهشسرای دانش آموزی آسمان، اولین مرکز توسعه توانمندی‌های دانش‌آموزی کشور بازدید کردند.

photo_2019-04-16_00-15-41

photo_2019-04-16_00-15-54