بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از شرکت ایپکو

با هماهنگی دکتر میرمحمدی و همکاری انجمن علمی مکانیک در روز دوشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه گروهی از دانشجویان به سرپرستی دکتر میرمحمدی از شرکت ایپکو بازدید کردند. در این بازدید که حدود ۳ ساعت  طول کشید دانشجویان از بخش هایآزمایشگاه های موتور، الگویابی، اندازه گیری و عیب یابی واحدهای الکترونیکی موتور و پروژه های در حال توسعه شرکت یازدید به عمل آوردند.

img_20191118_114914