بازدید دانشجویان دانکده مهندسی مکانیک از شرکت ایپکو

با همکاری انجمن علمی مکانیک در روز دوشنبه مورخ ۴ آذر ماه دومین گروه از دانشجویان به سرپرستی دکتر علیاری از شرکت ایپکو بازدید کردند. در این بازدید  دانشجویان از بخش های آزمایشگاه های موتور، الگویابی، اندازه گیری و عیب یابی واحدهای الکترونیکی موتور و پروژه های در حال توسعه شرکت یازدید به عمل آوردند.

img_20191125_114753 img_20191125_115042