بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از شرکت OTEC

با هماهنگی دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک ترتیب بازدید دانشجویان دانشکده از شرکت OTEC (شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا) داده شد این بازدید در روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه با حضور دانشجویان برگزار شد

 

photo_2019-11-12_11-58-32 photo_2019-11-12_11-58-38photo_2019-11-12_11-58-26