بازدید جمعی از اساتید ساخت و تولید از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) 

بازدید جمعی از اساتید ساخت و تولید از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) 

شرکت پارس در ساخت و نصب توربین های بادی ۲٫۵ مگاوات فعال بوده و از روشهای مدرن برای ساخت پره های توربین استفاده می کند.

در این بازدید به ارتباط بین این شرکت و دانشکده مکانیک تاکید و زمینه های همکاری برای پایش وضعیت توربین ها و پره های آن به اشتراک گذاشته شد.