بازدید از کارگاه اتومکانیک

در روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه گروهی از دانش آموزان هنرستان شهید دکتر چمران منطقه رودهن از کارگاه اتومکانیک بازدید کردند. در این بازدید حدود ۳۰ نفر از دانش آموزان از بخش های مختلف کارگاه بازدید و از نزدیک با برخی از دستگاه ها و ماشین الات آشنا شدند

photo_2019-12-15_08-23-01 photo_2019-12-15_08-23-14 photo_2019-12-15_08-23-14-2 photo_2019-12-15_08-23-01-2