بازدید از پست الغدیر

دانشجویان قدرت دانشکده مهندسی برق در تاریخ ۲۶/۸/۹۵ با سرپرستی آقای مهندس علیزاده به بازدید از پست الغدیر، واقع در منطقه تهرانپارس پرداختند.

alghadir post (2)