بازدید از نیروگاه گازی شهر ری

در روز چهارشنبه مورخ ۶ آذر ماه با همکاری انجمن علمی مکانیک و با سرپرستی دکتر عرب دانشجویان دانشکده از نیروگاه گازی شهرری بازدید به عمل آوردند ظرفیت اسمی این نیروگاه بیش ۵۰۰ مگاوات است که از نظر وسعت و تنوع توربین ها در جهان جایگاه خاصی دارد در این بازدید دانشجویان از توربین های مختلف شرکت و ساختار داخلی توربین ها بازدید نموده و با نحوه راه اندازی و نگهداری از آن اشنا شدند. همچنین توضیحاتی در مورد واحد کنترل و ارتباط با دیسپاچینگ ملی نیز تشریح شد

 

photo_2019-11-28_00-03-23-2 photo_2019-11-28_00-03-23