بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

به درخواست دانشجویان ورودی ۹۴ کلاس درس تولید انرژی الکتریکی و با هماهنگی انجمن علمی برق، از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند با همراهی استاد کاویانی و دکتر شیری   بازدید به عمل آمد.

img_20191208_103123_543

img_20191208_103126_498