بازدید از خیریه یاوران معلولین نارمک ” ویژه برادران “

کانون خیریه و کانون سرود و نوا برنامه بازدید از خیریه یاوران معلولین نارمک را در تاریخ ۲۰ آذرماه برگزار می کند

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b4%db%b7-%db%b5%db%b4