بازدید آموزشی از بیمارستان روانپزشکی رضاعی

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ تعدادی از دانشجویان درس آسیب شناسی روانی به همراه استاد خود، جناب آقای دکتر طهماسبی پور از بیمارستان روانپزشکی رضاعی بازدید نمودند.

 

whatsapp-image-2019-12-14-at-9-05-29-pm whatsapp-image-2019-12-14-at-9-05-45-pm