بازديد زمين شناسي دانشجويان از بزرگراه تهران شمال

 

بازديد زمين شناسي دانشجويان از بزرگراه تهران شمال

در راستاي آشنايي دانشجويان با مباحث ميداني علم زمين شناسي، دكتر ابوالفضل سلطاني، دانشيار محترم گروه اموزشي ژئوتكنيك و آب به همراه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي ژئوتكينك در درس زمين شناسي مهندسي پيشرفته، جهت بازديد ساختارهاي زمين شناسي منطقه و سازه هاي ژئوتكنيكي آزاد راه تهران-شمال (در حال احداث ) انجام شد. اين بازديد روز سه شنبه مورخ ۴ ديماه برگزار گرديد.

گزارش استاد محترم از بازديد انجام يافته به شرح زير مي باشد

در  ابتداي جاده كن سولقون وارد منطقه عملياتي شديم. در مسير جاده در چندين ايستگاه توقف داشتيم و شرايط زمين شناسي منطقه از نظر ساختمان هاي زمين شناسي، حوضه رسوبي، مورفولوژي، توپوگرافي، جنس و نوع سنگها، گسترش لايه بندي (تعيين شيب و امتداد لايه ها)، هوازدگي منطقه، كيفيت سنگها، سيستم هاي درزه  سنگها، نحوه برداشت اطلاعات از روي زمين، محدوده هاي خطر و مناطق پايدار و ناپايدار تفسير گرديد. باتوجه به وضعيت لايه بندي و شكل تونل هاي احداث شده، جداربندي تونل ها، واتراستاپ ها، ديوارهاي حائل، پايه پل ها و نحوه افزايش ضريب اطمينان بطور مفصل بازديد و تفسير گرديد و توضيحات لازم براي دانشجويان ارائه شد. باتوجه به شرايط كوهستاني بودن منطقه، واقع شدن جاده در مسير رودخانه، مناطق تفريحي و ساخت و سازهاي شهري در حال احداث نكاتي در مورد محيط زيست و توسعه پايدار، منظر، مديريت بحران و خدمات رساني اورژانسي، برقراري امكانات لازم، توسعه شهري و ايجاد اماكن تجاري در حاشيه جاده و رودخانه، آينده منطقه در زمان بهره برداري از آزادراه براي دانشجويان تصويرسازي شد. در ادامه مسير، وارد بارگاه امام زاده داوود شديم كه در آنجا همگي با اقامه نماز و زيارت امام زاده داوود مستفيض شدند. در ساعت ۳ عصر بدون هيگونه تاخير يا ايجاد مشكلي وارد دانشگاه شديم و دانشجويان در ادامه كلاسهاي درسي خود شركت كردند.

img_20181230_095701_080

img_20181230_095706_355

img_20181230_095712_084