دانشكده مهندسی مكانيك خبر داد

بازتاب اخبار و فعاليت هاي دانشكده مهندسي مكانيك در سايت فني حرفه اي آلمان

موسسه فدرال آموزش فني و حرفه اي كشور آلمان (BIBB) اخباري را از همكاري ها و تعاملات با دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سايت خود به روز رساني نمود. اين اخبار در باره كارگاه مشترك در زمينه ” آموزش فني و تحقيقات  كاربردي” در ارديبهشت ماه ۹۶ است كه سخنراناني از اين سازمان به همراه متخصصيني از دانشگاه شهيد رجايي به ارائه تجربيات و  پتانسيل هاي موجود براي همكاي پرداختند. (لينك خبر)

همچنين درهجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری وفن بازار که از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده بود، جلسه ای مشترک مابین برخي از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، ‌شرکت فستو و بخش تبادل بين الملل سازمان فني حرفه اي آلمان  (IMOVE) برگزار گردید که درآن طرفين به تبادل نظر درباره راههای همکاری مشترک مابین دانشگاه شهید رجائی و شرکت ها و موسسات آموزشی آلمان در زمينه آموزش فني پرداختند. (لينك خبر)

شايان ذكر است كه در گزارش جامع سازمان فني حرفه اي آلمان در باره ايران (لينك گزارش)، از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بعنوان يك محيط دانشگاهي پيشرو در زمينه آموزش فني ياد شده است و امكانات اين دانشگاه در زمينه آموزش مربيان فني بصورت خاص بازتاب پيدا كرده است.

imove

imove-1