اولین و تنها رادیوی دانشجو معلمان (کارآفرین) کشور

🎼 رادیومکا
اولین و تنها رادیوی دانشجو معلمان (کارآفرین) کشور

🎼نمایشنامه صوتی خانواده موفق

بر اساس یک داستان واقعی..

کاری مشترک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، پردیس فرهنگیان تهران و فرهنگیان خراسان جنوبی

#انجمن_علمی_کارآفرینی
#رادیو_مکا
#آقای_موفق_به_همراه_خانواده_محترم

_____
🎼@EAsrttu