اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

روزهای ۲۸ و۲۹ بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه