اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه  به میزبانی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجایی عصر روز چهارشنبه ۲۸بهمن ماه پایان یافت.به گزارش دبیر اجرایی همایش سرکار خانم دکتر انارکی از ۱۵۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش تعداد ۸۵ مقاله پذیرفته شد که از این تعداد ۷۵ مقاله به شکل پوستر و ۱۰ مقاله به شکل سخنرانی ارائه شد.. .

photo_2016-02-18_12-55-15 photo_2016-02-18_12-55-39 photo_2016-02-18_12-57-07 photo_2016-02-18_13-00-33