اولین نشست شورای هماهنگی همایش زن؛رسانه، مکتب حاج قاسم

به نقل از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ اولین نشست شورای هماهنگی همایش زن؛رسانه، مکتب حاج قاسم با حضور مشاور محترم امور زنان و خانواده وزیر علوم، معاونت محترم پژوهشی، معاونت محترم دانشجویی و ریاست محترم دانشکده علوم پایه به همراه معاونین و کارشناسان در محل سالن شهید باهنر برگزار گردید.