اولین نشست تخصصی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی در بهینه سازی الکتروکاتالیست

به منظور فراهم کردن فضایی برای گفتگو و اشتراک اندیشه در موضوع الکتروکاتالیست های کاربردی در پیل های سوختی دمای پایین، آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشکده علوم پایه، اولین نشست تخصصی  آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی  در بهینه سازی الکتروکاتالیست” را در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه جاری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار می نماید. برنامه سخنرانی در این نشست به صورت زیر می باشد. ادرس پست الکترونیکی ازمایشگاه برای هرگونه مکاتبه لازم عبارت است از: fcrl.srttu@gmail.com

عنوان زمان
تلاوت قران کریم – پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴ الی ۱۴:۰۵
کاربرد مایعات یونی در پیل های سوختی

فریده فرخنده

۱۴:۰۵ الی ۱۴:۲۵

۱۴:۲۵ الی ۱۴:۳۵  پرسش و پاسخ

مروری بر فلزات دوپ شده در اکسید روی و نقش آن ها به عنوان الکتروکاتالیست

معصومه کیهانی

۱۴:۳۵ الی ۱۴:۵۵

۱۴:۵۵ الی ۱۵:۰۵  پرسش و پاسخ

استفاده از مواد مزومتخلخل در افزایش کارایی الکتروکاتالیست

پریسا حیدری

۱۵:۰۵ الی ۱۵:۲۵

۱۵:۲۵ الی ۱۵:۳۵  پرسش و پاسخ

پخش کلیپی از فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه ۱۵:۳۵ الی ۱۵:۴۵  پرسش و پاسخ
روش های الکتروشیمیایی ارزیابی فعالیت الکتروکاتالیست

دکتر معصومه قلخانی

۱۵:۴۵ الی ۱۶:۱۵

۱۶:۱۵ الی ۱۶:۲۵  پرسش و پاسخ

بهینه سازی الکتروکاتالیست در راستای نیل به عملکرد بهینه در پیل های سوختی دمای پایین

دکتر رسول میرزائی

۱۶:۲۵ الی ۱۶:۴۵

۱۶:۴۵ الی ۱۶:۵۰  پرسش و پاسخ

اختتامیه ۱۶:۵۰ الی ۱۷:۰۰