دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد

اولین دوره مسابقات صنعت محور رجاپینگ

این مسابقه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌شود و مخاطب آن، تیم‌هایی هستند که علاوه  بر ایده پردازی، توانایی پیاده سازی و رقابت در یک محیط چالشی را داشته باشند. هدف از این مسابقه ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخش صنعت است. در این مسابقه سوالاتی در سه حوزه پردازش ویدئو، بانکداری الکترونیکی و شبکه‌های مبتنی بر نرم افزار، مطرح شده است.

تیم های شرکت کننده تا روز برگزاری مسابقه ( ۱۰ اسفند) فرصت دارند تا ایده های خود را راجع به این سوالات پیاده سازی/شبیه سازی کنند و در روز برگزاری مسابقه در دانشگاه حضور پیدا کرده و از طرح خود دفاع کنند. شرکت کنندگان تا ۲۲ بهمن ماه فرصت دارند تا چکیده‌ای از برنامه‌ی پیشنهادی خود را در سامانه ثبت کنند

در روز برگزاری مسابقه کارگاه هایی در حوزه‌های تخصصی مطرح شده، برگزار میشود که علاوه بر شرکت کنندگان در مسابقه برای حاضرین علاقمند در حوزه ی کسب وکار نیز بسیار مفید خواهد بود.

آدرس وبسایت:  http://rajaping.ir

photo_2018-01-15_18-10-22