اولین جلسه نشست سبک زندگی جهادی و تعلیم و تربیت

به نقل از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اولین نشست سبک زندگی جهادی و تعلیم و تربیت با حضور جناب آقای دکتر مجید اسماعیلی و حضور پرشور دانشجویان در محل سالن شهید باهنر برگزار گردید.