اهدا به محرومان توسط مجمع اسلامی دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :

برنامه لقمه مهربانی روز سه شنبه ۱۲ آذر ماه نیز با همکاری دانشجویان عزیز برگزار شد و ۱۰۰ پرس غذای دست نخورده برای اهدا به محرومان جمع آوری شد .

photo_2019-12-04_16-17-42

photo_2019-12-04_15-17-35