انعقاد ۸ قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی در نیمه اول سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، تعداد ۸ قرارداد برون دانشگاهی با بخشهای مختلف صنعت و جامعه شامل:
۱ – پژوهشگاه نیرو؛
۲ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم؛
۳ – سازمان جغرافیایی؛
۴ – شرکت بیمه البرز؛
۵ – شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور؛
۶ – شرکت تولیدی صنعتی رفیعی،
۷ – آزمایشگاه تحقیقاتی سورن
منعقد گردیده است که توسط اعضاء هیأت علمی دانشکده های مهندسی مکانیک، معماری و شهرسازی، عمران، برق و تربیت بدنی در حال اجرا هستند.
همچنین در نیمه اول سال ۹۹ تعداد قابل توجهی پروپوزال تهیه شده توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه، از طریق مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت به صنایع و نهادهای مختلف ارسال گردیده است که نوید انعقاد قراردادهای بیشتر و ارائه خدمات پژوهشی، فنی، و مشاوره دانشگاه به بخشهای مختلف کشور را دارد.