انعقاد هفت قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و به نقل از مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، هفت قرارداد پژوهشی برون ­دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ فی­ مابین دانشگاه و صنایع، سازمان­ها و نهادهای کشور به شرح زیر منعقد و توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه در حال اجرا است:

  • کنسرسیومی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، و سازمان صنایع دفاع (دانشکده علوم پایه)؛
  • شرکت دانش بنیان لرزه نگار پارسیان (دانشکده علوم پایه)
  • شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو (دانشکده مهندسی مواد و علوم میان­ رشته­ ای)؛
  • سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (دانشکده مهندسی عمران)؛
  • سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (دانشکده مهندسی عمران)؛
  • مرکز تحقیقات صدر (دانشکده مهندسی برق)؛
  • فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران (دانشکده علوم ورزشی)؛

دکتر حسن جعفری اشاره داشتند که رشد قرارداد پژوهشی برون­ دانشگاهی، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، از نظر تعداد ۴۰% و از نظر مبلغ بیش از ۵/۳ برابر بوده است.