انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهید رجایی با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز چهارشنبه به تاریخ پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹ تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه شهید رجائی منعقد شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست که در سالن جلسات حوزه ریاست با حضور رئیس دانشگاه، برخی از مسئولین دانشگاه، مسئولین دانشکده علوم ورزشی و رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همراهی مسئولین دیگری از پژوهشکده برگزار شد، دکتر عظمتی، رئیس دانشگاه ضمن معرفی ظرفیت های دانشگاه در حوزه های مختلف نسبت به انجام اقدامات مشترک بین دو سازمان بر اساس تفاهم نامه تاکید داشتند.

وی ضمن تاکید بر عملیاتی ساختن مفاد تفاهم نامه به مصادیقی از محورهای همکاری که مورد انتظار ایشان است نیز اشاره داشتند.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر مجید کاشف، رئیس دانشکده علوم ورزشی ضمن معرفی همکاران به تشریح تاریخچه همکاری های مشترک و نیز فعالیت های مشترک برنامه ریزی شده جدید بین دانشکده علوم ورزشی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پرداختند.

در ادامه، دکتر شریف نژاد رئیس پژوهشگاه خلاصه ای از دستاورد ها و عملکرد پژوهشگاه در چند سال اخیر بیان داشتند و ابراز امیدواری کردند که در سال های آتی ارتباط و فعالیت های مشترک با دانشگاه شهید رجایی در حوزه های پژوهشی و فناوری گسترش یابد.