انعقاد تفاهم­نامه با مركز مطالعات و برنامه ­ريزي شهر تهران

به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاون پژوهش و فناوري، در تاريخ ۲۶/۰۶/۹۹ و طي جلسه­ اي با حضور آقاي دكتر عظمتي، رئيس محترم دانشگاه، به همراه تني چند از مسئولين دانشگاه و آقاي دكتر بوچاني، رئيس محترم مركز مطالعات و برنامه ­ريزي شهر تهران، و تني چند از مسئولين آن مركز، تفاهم­نامه همكاري­هاي علمي، پژوهشي و اجرايي ميان دانشگاه و آن مركز منعقد گرديد. در اين جلسه، به چگونگي همكاري، حوزه ­هاي همكاري و بهره­ مندي از توانمندي­هاي طرفين مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دكتر محمد شمس اسفندآبادي، همچنين افزودند از مفاد مهم اين تفاهم­نامه مشاركت جدي دانشگاه در رفع موانع و معضلات شهر تهران، تهيه مطالعات كاربردي براي شهر تهران و استفاده از فرصت مطالعاتي براي اعضاء هيأت علمي دانشگاه در مركز مطالعات و برنامه­ ريزي شهر تهران است.