انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

به همت انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دوره جامع بورس روز سه شنبه مورخه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ در سالن شهدای معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد. سخنران این برنامه آقای نیما آهوان مدیر آموزش و تحلیل کارگزاری بانک انصار خواهد بود.

%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3