انجمن های علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند

جلسات هفتگی Tech Talk با موضوع مقدمه ای بر docker

ارائه دهنده: محمدحسین نیکی ملکی

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده

زمان: دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۰- ۱۳:۳۰

photo_2018-12-03_08-10-12