:انجمن علمی و برنامه نویسی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار میکند

ششمین دوره از تک تاک با موضوع دنیای رباتیک برگزار شد:

  • بعد از تک تاک هفته ی گذشته که مباحث تئوری درمورد ربات هارا مطرح کردیم و وارد دنیای آنها شدیم ,در تک تاک این هفته می خواهیم با کردن با چند ربات آشنایی ملموس تری با آنها پیدا کنیم و نکات تخصصی تر وجدید تری را در مورد علم رباتیک بیاموزیم.

 

سخنران این دوره جناب اقای مهندس احسان سوایی میباشد:

 

  • مهندس احسان سوایی دانشجوی دکترای مکانیک می باشند

 

  • زمان برگزاری :چهارشنبه ۲۰/۹/۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۵
  • مکان:سالن اجتماعات دانشکده کامپیتر