انجمن علمی هوش مصنوعی برگزار میکند

ورکشاپ عکاسی و فتوشاپ در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۶ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در سالن آمفی تائتر دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.

ارائه دهنده دوره: مهندس امیر محمد حسینی

:موضوعات مورد بحث

تاریخچه عکاسی

آشنایی با ساختمان دوربین ها

انواع دوربین و راهنمای خرید دوربین

 ترکیب بندی در عکاسی

آشنایی با عکاسی با موبایل

آشنایی با محیط فتوشاپ و ادیت عکس در فتوشاپ و adobe camera raw

photo_2019-02-25_09-02-13