انجمن علمی مهندسی کامپیوتر خبر داد

 جشن ورودی ۹۷ و همایش آشنایی با رشته کامپیوتر روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ از ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در سالن علامه جعفری با سخنرانی رئیس محترم دانشکده و حضور معاونین و اساتید محترم دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

 :موضوعات سخنرانی

+ بررسی حوزه های کاری و بازارکار در رشته کامپیوتر

photo_2019-03-12_09-01-27 photo_2019-03-12_09-01-35 photo_2019-03-12_09-02-42 photo_2019-03-12_09-02-47