انجمن علمی معماری مسابقات منطقه ای طراحی سازه “نجات تخم مرغ”را برگزار می کند .

 مسابقات  طراحی سازه “نجات تخم مرغ در روز های پایانی آذر ماه بین تیم های دانشگاههای ۱۰ استان کشور   به میزبانی انجمن علمی معماری دردانشگاه شهید رجایی برگزار می شود . 

 poster_v3