انجمن علمی شیمی دانشکده علوم پایه برگزار می کند

انجمن علنی شیمی دانشکده علوم پایه به مناسبت سال جهانی جدول تناوبی در نظر دارد برنامه ای را با عنوان” نگاهی به جدول تناوبی” در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۰ از ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار می کند. از اساتید و دانشجویان علاقمند برای شرکت در جلسه فوق الذکر دعوت به عمل می اید.

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1