انجمن علمی دانشکده کامپیوتر برگزار میکند

 انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارگاه تئوری و عملی اسمبل کردن کامپیوتر در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۲ ساعت ۱۳ الی ۱۷ در سایت کارشناسی دانشکده برگزار می کند

مدرس دوره: مهندس توکلی

photo_2018-12-01_08-26-54