انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر برگزار می کند:
دوره آموزشی مقدماتی یادگیری عمیق با رویکرد عملی

?مدرس : علیرضا اخوان پور
? تاریخ : ۱۸ و ۲۵ بهمن ماه
⏱ مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت
? مکان : دانشگاه شهید رجائی

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه شود

ظرفیت محدود
?تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه رجایی?

photo_2019-01-13_10-29-14