انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

انتخابات انجمنهاي علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر در تاريخ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ و با استقبال گسترده دانشجويان برگزار شد. در اين انتخابات دانشجويان براي انجمن علمي كامپيوتر و انجمن علمي برنامه‌نويسي به رقابت پرداختند كه در نهايت براي هر انجمن ۵ عضو اصلي و ۲ عضو علي‌البدل انتخاب گرديد.