انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

انتخابات انجمنهای علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ و با استقبال گسترده دانشجویان برگزار شد. در این انتخابات دانشجویان برای انجمن علمی کامپیوتر و انجمن علمی برنامه‌نویسی به رقابت پرداختند که در نهایت برای هر انجمن ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل انتخاب گردید.