انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

مسابقه برنامه نویسی سطح ۲ (پیشرفته) در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۰ در سایت دانشکده ی مهندسی کامپیوتر مطابق با قوانین مسابقات ACM برگزار شد. شرکت کنندگان به صورت آزاد در این مسابقه به منظور آشنایی و آماده سازی خود با مسابقات ACM با زبان برنامه نویسی دلخواه شرکت کردند. ودر پایان تیم داداچی ها با اعضای جمال کارگر،محمد رضا احمدی و علی محمد طالبی به ۶ سوال از ۹ سوال تیم برتر و تیم های EAE و سمیکلن به ترتیب با اعضای علی ذولنور؛ عرفان قلعه خانی نژاد، الیاس اسماعیلی و احمد صداقت زاده، حسین زنده دل، زهرا تقی پور مقام های دوم و سوم با حل ۴ سوال کسب کردند.

dsc_0082 dsc_0095 dsc_0109 dsc_0173 dsc_0199 dsc_0251