انجام غیر حضوری خدمات آموزشی و اداری دانشجویان دانشکده علوم پایه

با تبریک سال نو و اعیاد ماه مبارک شعبان، با توجه به شرایط پیش آمده حاصل از بیماری کووید ۱۹ و به منظور ارائه خدمات غیرحضوری، دانشجویان گرامی دانشکده علوم پایه کلیه درخواست های خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی srufacultyofscience@gmail.com مطرح و ارسال نمایند. پس از بررسی های لازم، از طریق پست الکترونیکی پاسخ لازم را دریافت خواهند نمود تا در صورتی که لازم باشد برای پیگیری کار خود به دانشکده یا سایر بخش های دانشگاه مراجعه نمایند. در غیر این صورت نیازی به حضور فیزیکی برای پیگیری امور نخواهد بود. لطفا در متن پیغام ارسالی، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی نوشته شود.

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه