انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به سمت سرپرست دبیر کلی فدراسیون والیبال

به گزارش اداره تربیت بدنی دانشگاه و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال طی حکمی دکتر امیرحسین منظمی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون والیبال منصوب کرد.

در حکم انتساب امیرحسین منظمی آمده است: «احتراما؛ با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دبیر کلی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و به کارگیری مساعی ارزنده خویش و نیز هماهنگی امور با نائب رئیس محترم فدراسیون، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

رزومه دکتر امیرحسین منظمی به شرح زیر است:

«دکترای تخصصی مدیریت ورزش از دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴

بازیکن و مربی اسبق تیم ملی

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبير خانه شورایعالي مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی كشور

عضو هيات مدیره سازمان ورزش شهرداری تهران

مدیر ورزش شهرداری منطقه ۱۴تهران

مشاور ورزشي شهرداری مناطق ۱۴،۱۸،۲۱تهران

رئيس انجمن واليبال شهرداری تهران

رئيس اداره تربيت بدني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي

مدیر گروه آموزشي مدیریت دانشکده علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجایي

عضو هييت ریسه فدراسيون واليبال جمهوری اسلامي ایران

عضو هيئت رئيسه هيئت واليبال استان تهران

مدیر تيمهای ملي واليبال جمهوری اسلامي ایران

مدیر تيمهای ملي واليبال جمهوری اسلامي ایران

رئيس انجمن واليبال فدراسيون ناشنوایان

رئيس انجمن واليبال دانشگاه پيام نور كشور

مدیر عامل باشگاه كهمان نوین لرستان

قائم مقام مدیر عامل باشگاه فرهنگي ورزشي متين وارنا صالحين ورامين

ریيس كميته بازاریابي انجمن مدیریت ورزشي كشور

عضو انجمن علمي مدیریت ورزشي كشور

مشاور عالي ورزشي فدراسيون ناشنوایان

عضو هيات ریسه پنل مدیریت ورزشي در همایش ملي یافته های نوین در علوم ورزشي

نماینده جامعه كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکي پژوهشکده گوارش و كبد دانشگاه شهيد بهشتي

عضو كارگروه ویژه گردشگری جام جهاني فوتبال ۲۰۲۲قطر

مدیر اجرایي مسابقات ليگ جهاني واليبال در سال ۲

دبير قطب یازده غذا و داروی كشور

عضو كميته علمي سيزدهمين همایش بين المللي علوم ورزشي

ریس انجمن واليبال دانشجویان پسر دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور

سوابق ورزشی

۱طلای دانشجویان جهان مربي ۲۰۱۲
۲طلای نوجوانان آسيا مربي ۱۳۸۹
۳طلای قهرماني باشگاههای آسيا ورزشکار ۲۰۰۲
۴طلای كشورهای اسلامي دنيا جده عربستان ورزشکار ۱۳۸۴
۵طلای غرب آسيا اصفهان ایران ورزشکار ۱۳۸۰
۶طلای جام شيخ راشد امارات ورزشکار ۱۳۸۳
۷نقره المپيک آسيایي بوسان كره جنوبي ورزشکار ۲۰۰۲
۸نقره قهرماني باشگاههای آسيا لبنان ورزشکار ۱۹۹۵
۹نقره قهرماني باشگاههای آسيا تهران ورزشکار ۲۰۰۴
۱۰نقره جام شيخ راشد امارات ورزشکار ۱۳۷۶
۱۱نقره جام بين المللي دهه فجر مشهد ایران ورزشکار ۱۳۸۱
۱۲برنز المپيک ناشنوایان صوفيه بلغارستان مربي ۲۰۱۳
۱۳برنز قهرماني باشگاههای آسيا ورزشکار ۱۹۹۴
۱۴برنز قهرماني مردان آسيا پکن چين ورزشکار ۲۰۰۳
۱۵برنزجام بوگاینکف مسکو روسيه ورزشکار ۱۳۷۳
۱۶برنز قهرماني باشگاههای آسيا ورزشکار ۱۹۹۶
۱۷بهترین اسپکر دانشجویان جهان پکن چين ورزشکار ۲۰۰۱
۱۸بهترین مدافع روی تور دانشجویان جهان پکن چين ورزشکار ۲۰۰۱
۱۹بهترین زننده سرویس دانشجویان جهان پکن چين ورزشکار ۲۰۰۱
۲۰بهترین زننده سرویس باشگاههای آسيا ورزشکار ۱۳۸۲
۲۱بهترین (ارزشمندترین) بازیکن جام شيخ راشد امارات ورزشکار ۱۳۷۶
۲۲مربي سطح سه بين المللي (كاتاگوری )۳بالاترین سطح مربيگری واليبال در دنيا مربي ۲۰۱۵
۲۳مربي بين المللي واليبال ساحلي كشور مربي ۲۰۱۲
۲۴مربي تيم ملي نوجوانان پسر ایران مربي ۱۳۸۸
۲۵مربي تيم ملي دانشجویان كشور مربي ۲۰۱۲
۲۶سر مربي تيم ملي واليبال ساحلي ناشنوایان كشور سرمربي ۲۰۲۰
۲۷ پنج طلا، ۳نقره و ۳برنز سوپر ليگ واليبال باشگاههای ایران»

برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.