انتصاب رئیس اداره امور حقوقی و املاک دانشگاه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای نادر حسینی را به عنوان رئیس اداره امور حقوقی و املاک دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود