انتصاب دکتر امیرحسین منظمی عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از طرف وزیر ورزش و جوانان، آقای دکتر امیرحسین منظمی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی به عضویت هیات رئیسه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

این افتخار ارزشمند را به ایشان و جامعه دانشگاه تبریک عرض مینماییم.