انتصابات جدید در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه، طی احکام جداگانه ای سرپرست معاونت دانشجویی، مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد، مدیریت امور اداری و منابع انسانی، دانشکده علوم پایه و سرپرست دانشکده مهندسی کامپیوتر را منصوب کرد.

طی حکمی سرکار خانم دکتر نگین دانشپور به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب و از زحمات آقای دکتر رضا ابراهیم پور در مدت تصدی این سمت، تشکر شده است.

همچنین در حکمی دیگر آقای محمد جواد حاجی قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی منصوب شد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر جاوید ضمیر انوری تقدیر شده است.

بر اساس این گزارش، آقای دکتر فرشید طهماسبی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی نیز به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی توسط آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد منصوب گردید. در این ابلاغ از زحمات و خدمات شایسته آقای دکتر علی میرمحمدی تقدیر شده است.

همچنین آقای دکتر علی میرمحمدی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک نیز به عنوان سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد منصوب شد.

رئیس دانشگاه در حکمی آقای دکتر ابراهیم ریحانی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پایه منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر رسول عبداله میرزایی تقدیر شده است.

 

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه