انتشار شماره ششم نشريه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران

انتشار شماره ششم نشريه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران

 

به اطلاع محققان، اساتيد و دانشجويان مي رساند شماره جديد نشريه علمي “پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران” به چاپ رسيد. اين نشريه به صورت دو فصلنامه به چاپ مي رسد و شماره جديد مربوط به پاييز و زمستان ۹۵ مي باشد. در اين شماره ۶ مقاله منتشر شده است.

 

نشريه “پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران” يك نشريه علمي و تخصصي است كه در حوزه مهندسي عمران به درج مقالات علمي مي‌پردازد. محققان و پژوهشگران محترم مي‌توانند نتايج تحقيقات علمي خود مستخرج از اطلاعات و داده هاي تجربي، آزمايشگاهي و ميداني در هر يك از گرايشها و زمينه‌هاي مرتبط با مهندسي عمران را جهت بررسي، داوري و چاپ به نشاني دفتر نشريه ارسال دارند.

 

براي اطلاع از جزئيات نشريه و مقالات منتشر شده به وبگاه www.jerce.sru.ac.ir مراجعه فرماييد.

jerce-no-6-fa

jerce-no-6-en