انتخاب عضو هیات علمی گروه نقشه برداری به عنوان عضو هیات اجرایی کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی (CIPA)

آقای دکتر عباس مالیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران به واسطه فعالیت های طولانی و مؤثر در سطح ملی و بین المللی در زمینه مستندنگاری میراث فرهنگی، در مجمع عمومی کمیته بین المللی مستندنگاری که در پاییز سال ۲۰۱۹ در کشور اسپانیا برگزار گردید به عنوان عضو هیأت اجرایی این کمیته مهم علمی بین المللی انتخاب شدند.

سیپا یکی از قدیمی ترین کمیته های علمی بین المللی است که به طور مشترک توسط دو انجمن علمی یعنی انجمن جهانی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS) و انجمن جهانی محوطه ها و بناهای باستانی (ICOMOS) در سال ۱۹۶۴  و تحت راهبری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) تأسیس گردید. هدف این کمیته تسهیل انتقال دانش، تجربه و فناوری از حوزه فراهم آورندگان اطلاعات مکانی به حوزه کاربران اطلاعات مکانی در زمینه مرمت، حفظ و احیاء بناهای تاریخی، معماری، باستان شناسی و میراث فرهنگی است. سیپا دو مأموریت اصلی را دنبال می کند:

  • تشویق توسعه اصول نظری و عملی برای ثبت، برداشت، مستندنگاری، مدل سازی رقومی و مدیریت اطلاعات مکانی در همه جنبه های مرتبط با میراث فرهنگی
  • پشتیبانی از توسعه ابزار و روش های تخصصی برای دستیابی به اهداف فوق

سیپا توسط یک هیأت اجرایی اداره می شود که هر چهارسال یکبار در اجلاس مجمع عمومی توسط اعضای متخصص سیپا انتخاب می شوند.

سیپا برای دستیابی به اهداف خود، اقدامات زیر را انجام می دهد:

  • برگزاری کنفرانس ها و سمپوزیوم های بین المللی در زمینه مستندنگاری در کشورهای مختلف
  • چاپ مجله، مجموعه مقالات، روزنامه و کتاب های تخصصی در زمینه مستندنگاری
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی در زمینه مستندنگاری
  • ایجاد ارتباط بین سازمان ها، صنایع و متخصصان مرتبط با مستندنگاری
  • زمینه سازی برای انتقال و تبادل دانش و تجربه در حوزه مستندنگاری میراث فرهنگی

هم اکنون سیپا در سه کارگروه تخصصی فعالیت دارد:

  • کاربرد دانش و فناوری فتوگرامتری و سنجش از دور در زمینه مرمت و حفظ و احیای میراث فرهنگی
  • توسعه روش های مدلسازی سه بعدی برای میراث فرهنگی
  • آموزش و پرورش در زمینه مستندنگاری میراث فرهنگی

لازم به ذکر است آقای دکتر مالیان از سال ۲۰۰۳ به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی فعال بوده اند و مدیریت و اجرای پروژه های مختلف مستندنگاری میراث فرهنگی و طبیعی را در داخل و خارج کشور بر عهده داشته اند. همچنین، نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی در راستای اهداف و برنامه های سیپا در سال ۱۳۹۶ توسط ایشان در دانشگاه برنامه ریزی و اجرا گردید که با دستاوردها و بازتاب های مثبت داخلی و خارجی همراه بود.

دانشکده مهندسی عمران از تلاش های این عضو محترم هیات علمی در همکاری های بین المللی سپاسگذاری می نماید.