انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای به عنوان دبیر اجرایی مهمان در نشریه بین المللی

آقای دکتر سید محمود فاطمی عضو هیات علمی دانشکده، به عنوان دبیر اجرایی مهمان شماره ویژه ای از نشریه بین المللی Metals انتخاب شده اند. این مشارکت بین المللی را به ایشان  اعضای هیات علمی دانشکده تبریک عرض می نماییم. لازم به ذکر است این نشریه توسط انتشارات MDPI به چاپ میرسد و هم اکنون نمایه JCR-Q2 دارد.

لینک ورود به نشریه:https://www.mdpi.com/journal/metals/special_issues/6283PK4Q72