انتخاب عضو شورای مرکزی نشریات وزارت علوم

 

انتخاب خانم فائزه اسدپور دانشجوی دکتری دانشکده معماری و شهرسازی و مدیر مسئول نشریه چینه را به عنوان عضو شورای مرکزی نشریات وزارت علوم  تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق و سلامتی داریم.