انتخابات شورای دانشجویی دانشکده کامپیوتر

برای اولین بار انتخابات شورای دانشجویی دانشکده کامپیوتر،

ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۵، ۹۶، ۹۷ و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار میشود.

هدف از تشکیل این شورا :

  • بررسی و حل مشکلات دانشکده
  • بررسی نیاز ها توسط نماینده های هر ورودی
  • ایجاد پل ارتباطی دانشجویان هر ورودی با مسئولین دانشکده

از هر ورودی یک نفر خانم و یک نفر آقا انتخاب میشود.

“جهت ثبت نام به آی دی @sru_computer پیام دهید.”

مهلت ثبت نام متقاضیان تا چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۹۸ می باشد.