انتخابات انجمن علمی کامپیوتر

معاونت فنی و دانشجویی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر انتخاباتِ انجمن علمی کامپیوتر برگزار می‌کند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ۱۵ تا ۱۹ مهر ماه به معاونت فنی و دانشجویی دانشکده مراجعه کنند.

photo_2017-10-03_16-16-48