انتخابات انجمن‌های علمی برگزار شد

انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد.

photo_2017-10-18_12-03-40 photo_2017-10-18_12-03-39 photo_2017-10-18_12-03-37

انتخابات انجمن علمی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی برای نخستین بار در دانشگاه شهید رجایی به صورت تماما الکترونیک به وسیله‌ی سامانه‌ای توسعه داده شده توسط آقای قربانیان از دانشجویان دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر  در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد. با به کار گیری این سامانه فعالیت‌های اجرایی مرتبط با برگزاری انتخابات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر و همچنین ضرف هزینه‌ی بسیار اندکی انجام شد.

photo_2017-10-18_12-03-42 photo_2017-10-18_12-03-43

نتایج کسب شده برای انتخابات انجمن علمی دانشکده به شرح ذیل اعلام شود:

از میان ۱۲۹ برگه رای اخذ شده نتایج به شرح ذیل حاصل شده است،

photo_2017-10-18_12-03-44

بر این اساس اعضاء اصلی انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر آقایان محمد قدوسی، سهیل اشعاری، احمدرضا عرب مختاری ، محمد حسن ستاریان و خانم آذین مقصودلو کمالی هستند و اعضاء علی البدل آقایان محمد امین سلیمانی و علی نصیری دهقی می باشند.

نتایج انجمن علمی هوش مصنوعی:
از میان ۶۷ برگه رای اخذ شده نتایج به شرح ذیل حاصل شده است،

photo_2017-10-18_12-03-45

بر این اساس اعضاء اصلی انجمن علمی برنامه نویسی دانشکده مهندسی کامپیوتر آقایان علی رسولی، آرمان امرایی، محمد عرفان قلعه خانی نژاد ، محمد علی پورثانی زیارت ، علیرضا رضایی  و خانم مائده شهابی هستند و عضو علی البدل خانم فاطمه صادقی می باشند.

نتایج انجمن علمی برنامه نویسی:
از میان ۶۵ برگه رای اخذ شده نتایج به شرح ذیل حاصل شده است،

photo_2017-10-18_12-03-45-2

بر این اساس اعضاء اصلی انجمن علمی هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر آقایان سید حسین حسینی کاردر، میرنعیم حسینی مهماندار ،  حسین آشفته ،  نادر  تندری و علیرضا بنافی هستند و اعضاء علی البدل آقای علیرضا جابری انصاری و خانم  فاطمه شاه محمدی قهساره می‌باشند.