انالله و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف و تاثر مطلع شديم همکار سابق دانشکده مواد و فناوریهای نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دکتر شهرام خیراندیش استاد تمام رشته مهندسی مواد  دار فانی را وداع گفت. دانشکده مواد و فناوریهای نوین دانشگاه شهید رجایی  ضایعه فقدان این استاد گرانمایه را به خانواده محترم استاد شهرام خیراندیش صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده از درگاه پروردگار متعال علو درجات طلب می نماید

کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق

تا دمی چند که ماندست غنیمت شمرند

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

khirandishkhairandish